Tiếp thị liên kết

Mon Mar 14 2022admin

Tiếp thị liên kết là gì?
Như tất cả các nhà tiếp thị đều biết, Tiếp thị liên kết có nghĩa là quảng bá sản phẩm và dịch vụ từ các sản phẩm của bên thứ ba cho một số đối tượng mà bạn mang đến, sau đó kiếm tiền hoa hồng hoặc phí liên kết sau khi ai đó mua hàng thông qua các liên kết tiếp thị, văn bản, ảnh hoặc video trực tuyến của bạn.

Nói chung, tiếp thị liên kết có khả năng mở rộng cực kỳ lớn vì nó không bị giới hạn bởi bất kỳ nguồn lực sản xuất nào để mở rộng kinh doanh trực tuyến. Tuy nhiên, nó chỉ được mở rộng trong lĩnh vực kinh doanh sau khi khắc phục được vấn đề quản lý nhiều tài khoản.
Việc chạy nhiều tài khoản không chỉ quan trọng nếu chúng ta muốn kiếm tiền từ tiếp thị liên kết mà còn kéo theo những rủi ro lớn mà chúng ta cần đối mặt.

Vấn đề của tiếp thị liên kết là gì?
Vì các nền tảng này như Google, Facebook và Amazon đã và đang phát triển các cách tinh vi hơn và được nhắm mục tiêu để phát hiện nhiều tài khoản từ những mâu thuẫn nhỏ nhất trong lịch sử tài khoản hoặc hành vi với các hồ sơ tương tự trên nhiều tài khoản.

Thời điểm tài khoản bị gắn cờ là đáng ngờ hoặc bị cấm, điều đó cũng có khả năng ảnh hưởng đến các tài khoản khác của chúng tôi.
Rất hiếm khi tài khoản bị trả lại. Điều này thực sự có nghĩa là chúng tôi phải xây dựng lại tài khoản với đối tượng, quyền hạn và sự tin cậy mới- và luôn luôn nghĩ rằng lệnh cấm đã được ẩn trong góc và sẽ xuất hiện lại bất cứ lúc nào nếu chúng tôi không giải quyết được vấn đề bằng một giải pháp hoàn hảo .

Câu trả lời tốt nhất để giảm rủi ro cho các nhà tiếp thị liên kết là gì?
Câu trả lời tốt nhất để giảm rủi ro và giữ an toàn cho nhiều tài khoản phụ thuộc vào việc các tài khoản đó được phát hiện bởi các nền tảng bên thứ ba như một vân tay riêng lẻ từ những người dùng hoàn toàn khác nhau.
Điều này có nghĩa là chúng tôi nên chạy các tài khoản riêng biệt cho từng sản phẩm hoặc khu vực để cho phép bạn xây dựng quyền hạn. Tương tự như vậy, có một số tài khoản từ các khu vực hoặc IP khác nhau với các dấu vân tay trình duyệt khác nhau như đã đề cập trước đây. Sau khi nắm bắt được 2 điểm chính, bất kỳ ai cũng sẽ kiếm tiền với tư cách là nhà tiếp thị liên kết một cách an toàn, dễ dàng và ổn định.

Làm thế nào để thực hành các điểm chính trên một cách hợp lý?

Sau khi chạy trình duyệt chống phát hiện Lalicat với IP Proxy, chúng tôi sẽ giữ các tài khoản liên kết của mình được tách biệt hoàn toàn và có vẻ tự nhiên với công nghệ phát hiện trên nền tảng của bên thứ ba. Chúng tôi chỉ cần một thiết bị duy nhất để tạo hàng trăm hồ sơ trình duyệt đa đăng nhập với dấu vân tay gốc, chính hãng. Mỗi tài khoản có hồ sơ trình duyệt ảo sẽ được phát hiện từ một thiết bị cá nhân thực và duy nhất, giúp doanh nghiệp liên kết của chúng tôi an toàn hơn, đáng tin cậy để phát triển hoặc gia tăng.

dùng thử miễn phí

Chúng tôi cung cấp 3 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới

Không có giới hạn về tính năng

By clicking "accept", you agree to use Cookies to optimize the information presented to you, and analyze the traffic of our website.
If you want to opt out of our cookies, please read our Cookie Policy for your guidance.