Chính sách bảo mật

Lalicat quan tâm đến khách hàng của chúng tôi và biết rằng quyền riêng tư của bạn là quan trọng đối với bạn. Lalicat bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của bạn theo bất kỳ cách nào và trong bất kỳ tình huống nào mà không có sự cho phép của bạn.

Cookie và Địa chỉ IP
Lalicat cam kết chắc chắn về quyền riêng tư của khách hàng. Địa chỉ IP của bạn được sử dụng để giúp xác định bạn và giỏ hàng của bạn cũng như thu thập thông tin nhân khẩu học chung. Chúng tôi sử dụng cookie để theo dõi giỏ hàng của bạn và cho các mục đích khác như cá nhân hóa trang web. Cookie là một phần nhỏ thông tin được trình duyệt internet của bạn lưu trữ trên ổ cứng máy tính của bạn. Trình duyệt của bạn thường được thiết lập để chấp nhận cookie ban đầu. Nếu bạn đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie, trang web sẽ không thể nhận dạng giỏ hàng, tài khoản của bạn hoặc bất kỳ hoạt động cá nhân hóa nào. Chúng tôi không và không thể sử dụng cookie để thu thập thông tin bí mật của bạn có thể được lưu trữ trong ổ cứng của bạn. Các nhà quảng cáo bên thứ ba cũng giúp chúng tôi hiển thị nội dung phù hợp cho khách hàng và thay mặt chúng tôi phân phát quảng cáo. Các nhà quảng cáo này cũng có thể sử dụng cookie và / hoặc đèn hiệu web để đo lường hiệu lực, hiệu quả, v.v. của các trang web.

Thông tin Cá nhân
Trang web của chúng tôi sử dụng các biểu mẫu để bạn yêu cầu thông tin, sản phẩm và dịch vụ. Chúng tôi thu thập thông tin liên hệ của bạn, bao gồm địa chỉ, địa chỉ email, số điện thoại và thông tin tài chính. Tất cả thông tin thu thập được sử dụng vì lợi ích của Lalicat để gửi thông tin cho khách hàng về đơn đặt hàng, thực hiện đơn đặt hàng, xử lý và thu tiền thanh toán, gửi tài liệu tiếp thị quảng cáo về công ty chúng tôi và liên hệ với khách hàng về đơn đặt hàng khi cần thiết. Dữ liệu nhân khẩu học và hồ sơ cũng được thu thập tại các trang web của chúng tôi. Chúng tôi sử dụng dữ liệu này để điều chỉnh trải nghiệm của bạn trên các trang web của chúng tôi, để hiển thị cho bạn nội dung mà chúng tôi nghĩ rằng bạn có thể quan tâm và hiển thị nội dung theo sở thích của bạn.

Lalicat bảo vệ thông tin cá nhân và sẽ không bao giờ bán, cho thuê hoặc chia sẻ thông tin của bạn theo bất kỳ cách nào và trong bất kỳ tình huống nào mà không có sự cho phép của bạn.

dùng thử miễn phí

Chúng tôi cung cấp 3 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới

Không có giới hạn về tính năng

By clicking "accept", you agree to use Cookies to optimize the information presented to you, and analyze the traffic of our website.
If you want to opt out of our cookies, please read our Cookie Policy for your guidance.