Làm cách nào để đảm bảo rằng môi trường do trình duyệt vân tay tạo ra là duy nhất?

Wed Nov 16 2022admin

Trình duyệt vân tay có thể giúp người dùng ẩn danh trực tuyến và cho phép người dùng sử dụng Internet với nhiều danh tính một cách an toàn và nhanh chóng. Cơ sở của duyệt web ẩn danh là tạo môi trường duyệt web ảo. Để ở chế độ ẩn danh, bạn phải tạo một hồ sơ trình duyệt mới, hồ sơ này chứa các chi tiết như vị trí địa lý, hệ điều hành của người dùng và dấu vân tay trình duyệt mà bạn muốn hiển thị.

Và trình duyệt vân tay cũng lưu cookie duyệt web và dữ liệu phiên duyệt web vào hồ sơ duy nhất của nó. Vậy làm thế nào để trình duyệt vân tay đảm bảo rằng tất cả hồ sơ trình duyệt của người dùng là duy nhất?

Lấy Lalicat trình duyệt vân tay phổ biến làm ví dụ , tại sao Lalicat có thể tạo ra các môi trường trình duyệt độc đáo? Nó có thể được xem xét từ proxy dấu vân tay của trình duyệt.

1. Người đại diện

Máy chủ proxy là trung gian giữa máy tính và Internet. Người dùng nhận và gửi lưu lượng truy cập thông qua máy chủ này và khi có lưu lượng truy cập, máy chủ proxy sẽ chuyển tiếp lưu lượng đó cho bạn.
Mọi người kết nối thiết bị của họ thông qua máy chủ proxy để truy cập Internet ẩn danh. Lalicat trình duyệt chống phát hiện lưu dữ liệu phiên vào cấu hình trình duyệt duy nhất của nó, dữ liệu trên các hồ sơ này sẽ là duy nhất khi sử dụng các proxy khác nhau cho các hồ sơ khác nhau.

2. Dấu vân tay của trình duyệt

Khi người dùng sử dụng Internet, chắc chắn họ sẽ để lại dấu vết với các chi tiết quan trọng về phiên duyệt web của họ. Thông tin mà một trang web có thể thu thập về bạn từ dấu chân trình duyệt bao gồm địa chỉ IP, vị trí, thiết bị của bạn và trình duyệt được sử dụng để truy cập trang web.

Khi các nhà tiếp thị hoặc người bán hàng thương mại điện tử xuyên biên giới tạo nhiều tài khoản bằng trình duyệt vân tay Lalicat, phần mềm sẽ cho phép họ tùy chỉnh tất cả các thông số này. Sau phiên duyệt, các dấu vết của trình duyệt và thông tin mà nó lưu giữ được lưu trong một tệp cấu hình cụ thể, điều này không chỉ tạo điều kiện thuận lợi cho việc quản lý nhiều tài khoản mà còn ngăn nền tảng chính thức đánh giá nhiều tài khoản được liên kết do cùng một dấu vân tay của trình duyệt.

dùng thử miễn phí

Chúng tôi cung cấp 3 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới

Không có giới hạn về tính năng

By clicking "accept", you agree to use Cookies to optimize the information presented to you, and analyze the traffic of our website.
If you want to opt out of our cookies, please read our Cookie Policy for your guidance.