• Bắt đầu
  • Cấu hình trình duyệt
  • Thiết lập cổng
  • Cài đặt nâng cao
  • Video hướng dẫn
  • Câu hỏi thường gặp
  • API

Không có proxy (Chế độ kết nối trực tiếp)

Miễn là [ Không có proxy (chế độ kết nối trực tiếp) ] được chọn, IP cục bộ sẽ được sử dụng.

Bạn cần mua IP từ máy chủ proxy của bên thứ ba (hỗ trợ IPv6) vì bản thân phần mềm Lalicat không cung cấp dịch vụ proxy IP.

Lưu ý:

Các bước hoạt động của sử dụng điểm phát sóng điện thoại di động hoặc SSR proxy cục bộ, v2rayN.
1) Cài đặt máy chủ proxy trong hình trên cho [máy chủ proxy khởi động] không được bật; < br> 2) Vui lòng chia 1 IP thành 1 hồ sơ Lalicat riêng biệt với chỉ 1 tài khoản doanh nghiệp, để giữ từng IP khác nhau cho từng hồ sơ khác nhau và tài khoản khác nhau được tách biệt.
3) Nếu bạn muốn chạy tài khoản doanh nghiệp thứ hai, vui lòng đóng hồ sơ Lalicat đầu tiên, sau đó chuyển sang IP dòng khác và chạy hồ sơ thứ hai;
4) Thao tác với tài khoản doanh nghiệp thứ 3 giống như trên.

dùng thử miễn phí

Chúng tôi cung cấp 3 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới

Không có giới hạn về tính năng

By clicking "accept", you agree to use Cookies to optimize the information presented to you, and analyze the traffic of our website.
If you want to opt out of our cookies, please read our Cookie Policy for your guidance.