• Bắt đầu
  • Cấu hình trình duyệt
  • Thiết lập cổng
  • Cài đặt nâng cao
  • Video hướng dẫn
  • Câu hỏi thường gặp
  • API

YiLu Socks5 Proxy

Lalicat trình duyệt vân tay trang web chính thức: https://www.lalicat.com

YiLu Proxy trang web chính thức : https://yilu.us

Lưu ý: Lưu ý: YiLu Socks5 proxy tải xuống cấu hình là một gói nén. Trước tiên, bạn cần giải nén nó bằng cách nhấp đúp trực tiếp vào nó và nó sẽ không hoạt động bình thường.

Quy trình cấu hình giống như quy trình của proxy 911: cả hai kết nối proxy Yilu và trình duyệt vân tay Lalicat thông qua nhiều cổng.
Nếu bạn muốn mở 50 cấu hình trình duyệt Lalicat cùng một lúc, 50 IP sẽ được định cấu hình cho 50 cổng trong proxy Yilu .

1 、 Cài đặt cơ bản của YiLu proxy

Kéo một trình duyệt bình thường vào YiLu Proxy , chẳng hạn như trình duyệt Chrome, từ màn hình máy tính. Hãy nhớ không kéo trình duyệt vân tay Lalicat. Nếu không, kết nối sẽ không ổn định.

2. Cài đặt proxy trong YiLu Proxy .

1) Chọn [các công cụ proxy khác];

2) Lựa chọn địa chỉ: 127.0.0.1
Cuối cùng, hãy nhớ nhấp vào [lưu].

2 、 Cấu hình chuyển tiếp cổng proxy Yilu: định cấu hình một IP cho mỗi cổng

3 、 Cấu hình IP proxy trình duyệt Lalicat: đặt một cổng cho mỗi trình duyệt Lalicat

Thêm trình duyệt -> cấu hình cơ bản -> cài đặt proxy
Đã thêm trình duyệt: nhấp vào [biểu tượng tên lửa nhỏ] hoặc nhấp vào [chỉnh sửa]

4 、 Định cấu hình nhiều cổng hơn: Đặt bao nhiêu cổng tùy ý để chạy cấu hình trình duyệt.

dùng thử miễn phí

Chúng tôi cung cấp 3 ngày dùng thử miễn phí cho tất cả người dùng mới

Không có giới hạn về tính năng

By clicking "accept", you agree to use Cookies to optimize the information presented to you, and analyze the traffic of our website.
If you want to opt out of our cookies, please read our Cookie Policy for your guidance.